SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 22 September 2020

Tema Tugas sehari-hari.

Kelas 2 SD (07.30 - 8.00 WIB)

Tema Tugas sehari-hari.
Sub tema 3, Cerita Gambar Seri.
Guruku : Titik Setyo Endang,M.Pd. | SDN Benowo I Surabaya