SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 29 September 2020

Bahasa jawa

Bahasa Jawa 

Materi : Tembang Macapat

Guruku : Widiyantoro, S.Pd. | SDN Gadel II/577 Surabaya