SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 28 September 2020

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa      

Materi : Wulangan 2, Pengalaman Nyenengake              Guruku : Ernawati, S.Pd. | SDN Manukan Kulon II/499 Surabaya