SBOTV GURUku : Eps 19 Kelas 5 SD (Selasa, 1 September 2020)

Tema : 3 Makanan Sehat.

Tema : 3 Makanan Sehat.

Sub Tema 2 Pb 1 Media Periklanan, Gangguan sistem pencernaan          

Guruku : Anjang Taufan Amaluzon, S.Pd.Gr.  SDN Pacar Keling V/186  Surabaya